ASHEL GROUP

 

 Historia

Ashel Group është themeluar në vitin 2013 nga z. Ardian Dushaj. Fillimisht investimet u fokusuan kryesisht në fushën e tregtisë me pakicë duke bashkëpunuar me partner Italianë lider në cilësi në industrinë agroushqimore.
Gradualisht grupi filloi aktivitetin e importit, përpunimin logjistik dhe distribucionin e produkteve ushqimore duke u shtrirë në fusha të ndryshme të produkteve të konsumit.
Grupi kurëorzon prezencën e tij me dy nga investimet më të rëndësishme qendra logjistike me 2000 m2 dhe qendra tregtare Ashel Market me 3000 m2 e disponuar në tre kate. Së fundmi Ashel Group po operon dhe në fushën e energjisë së rinovueshme me një nga investimet më të rëndësishme në Shqipëri një central energjitik me panele diellore me një kapacitet total prej 4 megavat.

2013

Themelimi

Themelimi i Ashel Group

2014

Tregeti me pakice

Ashel Group fillon importimin e produkteve ushqimore 100% made in Italy

2016

Ashel Market

Ashel market dhe Ashel Logistic

2018

Ashel Energy

Ashel Energy - Central enegjetik me panele diellore.

Misioni

Të krijojme zhvillim duke operuar si investitor me eksperiencë të konsoliduar në fushat e ndryshme të biznesit. Të sjellim risi dhe inovacion në tregun rajonal duke rritur dhe përmirësuar në mënyrë konstante cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të ofruara në treg.