ASHEL GROUP

 

 Historia

Ashel Group eshte themeluar ne vitin 2013 nga z. Ardian Dushaj. Fillimisht investimet u fokusuan kryesisht ne fushen e tregtise me pakice duke bashkepunuar me partner Italiane lider ne cilesi ne industrine agroushqimore.
Gradualisht grupi filloi aktivitetin e importit, perpunimin logjistik dhe distribucionin e produkteve ushqimore duke u shtrire ne fusha te ndryshme te produkteve te konsumit.
Grupi kurorzon prezencen e tij me dy nga investimet me te rendesishme qendra logjistike me 2000 m2 dhe qendra tregtare Ashel Market me 3000 m2 e disponuar ne tre kate. Se fundmi Ashel Group po operon dhe ne fushen e energjise se rinovueshme me nje nga investimet me te rendesishme ne Shqiperi nje central energjitik me panele diellore me nje kapacitet total prej 4 megavat.
2013

Themelimi

Themelimi i Ashel Group

2014

Tregeti me pakice

Ashel Group fillon importimin e produkteve ushqimore 100% made in Italy

2016

Ashel Market

Ashel market dhe Ashel Logistic

2018

Ashel Energy

Ashel Energy - Central enegjetik me panele diellore.

Misioni

Të krijojme zhvillim duke operuar si investitor me eksperience te konsoliduar ne fushat e ndryshme te biznesit. Te sjellim risi dhe inovacion ne tregun rajonal duke rritur dhe permirsuar ne menyre konstante cilesine e produkteve dhe sherbimeve te ofruara ne treg.