Energji te rinovueshme

Energji

Ashel Group sjell ne Shqiperi risite teknologjike me te fundit ne prodhimin e energjise se rinovueshme. Ne vitin 2018 fillon ndertimi ne Koplik te siperm i nje "solar farm"  me kapacitet 4 megavat per prodhimin e energjise elektrike. Projekti nje nga te paret ne llojin e tij ne Shqiperi perbehet nga dy impiante me kapacitet 2 megawat secili.  Synimi i impiantit eshte te furnizoje me energji elektrike zonen perreth nga bizneset private deri tek familjet. Ashel Group ofron gjithashtu mundesine e ndertimit te impianteve per subjekte te tjera ekonomike duke ofruar nje pakete te plote nga panelet diellore deri tek instalimi duke bere te mundur qe bizneset te kursejne ne nevojen e tyre per energji dhe te konvertohen ne biznese "green".

VITI:

2018


VENDI

Malsi e Madhe


SEKTORI:

Energji