Logjistikë

Logjistike dhe distribucion

Ashel Group disponon një qendër logjistike për magazinimin dhe distribucionin e mallrave me një siperfaqe prej 2000 m2. E ndodhur në një distancë prej vetëm 17km nga kryeqendra e veriut dhe 40 km nga kryeqyteti i Malit të Zi qendra logjistike shërben një numër të konsiderueshëm klientësh dhe synon të zhvillojë hapësirën operative në të gjithë veriun e Shqipërisë dhe më gjerë. Përveç distribucionit të produkteve për klientët qendra logjistike e Ashel Group ofron shërbime logjistike me metodat më moderne. Ashel Group përdor teknologjinë dhe teknikat më të avancuara, në zhvendosjen, lëvizjen, ngarkimin dhe shkakimin e mallrave me pirunj industrialë, të markave më të njohura.
Magazinim modern i mallrave me rafte duke shfrytëzuar lartësinë dhe duke optimizuar sipërfaqen. 
Përpunim i mallrave me anë të menaxhimit të inventarit, kontrollit të stokut dhe përgatitjen e produkteve me dokumentat shoqërues për shpërndarjen në treg.

VITI:

2017


VENDI:

Koplil


SEKTORI:

Logjistike