Logjistike

Logjistike dhe distribucion

Ashel Group disponon nje qender logjistike per magazinimin dhe distribuzionin e mallrave me nje siperfaqe prej 2000 m2. E ndodhur ne nje distance prej vetem 17km nga kryeqendra e veriut dhe 40 km nga kryeqyteti i Malit te Zi qendra logjistike sherben nje numer te konsiderueshem klientesh dhe synon te zhvilloje hapsiren operative ne te gjithe veriun e Shqiperise dhe me gjere. Pervec distribuzionit te produkteve per klientet qendra logjistike e Ashel Group ofron sherbime logjistike me metodat me moderne. Ashel Group perdor teknologjine dhe teknikat me te avancuara, në zhvendosjen, lëvizjen, ngarkimin dhe shkakimin e mallrave me pirunj industriale, të markave më të njohura.
Magazinim modern i mallrave me rafte duke shfrytëzuar lartësinë dhe duke optimizuar sipërfaqen. 
Perpunim i mallrave me ane te menaxhimit te inventarit, kontrollit te stokut dhe pergatitjen e produkteve me dokumentat shoqerues per shperndarjen ne treg.

VITI:

2017


VENDI:

Koplil


SEKTORI:

Logjistike